Smary i środki penetrujące
Preparat ułatwiający rozruch silnika
Środek przeciw zamarzaniu i płyn chłodzący
Płyn do spryskiwaczy
Płyny hamulcowe
Dodatki
Płyn do płukania
Środki do czyszczenia części samochodowych
Pasta do mycia rąk
Odczynnik do redukcji emisji
Uszczelniacze
Kleje
Spawanie na zimno
Środki zabezpieczające do połączeń gwintowych
Woda destylowana
Sprzęt do tankowania klimatyzatorów